Praktisk information

Pris

Forældrebetalingen er på 1.887 kr. i 2021.
Kommunen giver tilskud på 5.313 kr.
Forældrene indbetaler selv det fulde beløb, 7.200 kr. på min konto hver d. sidste i måneden, når tilskuddet fra kommunen er gået ind på forældrenes NemKonto.
BEMÆRK: Beløbet betales bagud i modsætning til andre pasningstilbud. Det er fordi kommunen udbetaler tilskuddet bagud.
Prisen reguleres en gang om året, når kommunen regulerer tilskuddet. Som regel 1. januar.
I tilfælde af at aftalen mellem forældre og jeg skal opsiges inden den udløber, når barnet bliver tre år, er der 1 måneds varsel fra begge parter.

Der betales samme beløb i alle årets 12 måneder. Altså også når jeg har ferie eller hvis jeg er syg (jeg har vist haft omkring 7-8 sygedage på 10 år).

Forældrene skal ikke betale skat af tilskuddet. Det gør jeg af min løn.

Der gives søskenderabat efter gældende regler. Forældre betaler fuld pris for den dyreste plads og får 85 % rabat af halvdelen af den billigste plads.

Ved sygdom og ferie skal man selv passe sit barn. (Dog samarbejder jeg ang. gæstepleje med andre dagplejere i Nexø, Årsdale og Svaneke, hvis man ikke kan passe sit barn selv.)


Ferie 

Jeg planlægger gerne ferie et år frem og det er som udgangspunkt i skoleferierne:

1 uge i foråret. (vinterferien)
3 ugers sommerferie.
1 uge i efteråret (ofte uge 42, men ikke hvert år)
Ca. 5 feriedage i forbindelse med jul/nytår.
Jeg holder lukket dagen efter Kristi himmelfartsdag og grundlovsdag samt alle helligdage.


Planlagt ferie:


2021


Alle helligdage samt:


Sommerferie: 29-30-31

Efterårsferie: Torsdag d. 23. september til og med søndag d. 3. oktober (To dage i uge 38 og hele uge 39)

Juleferie: 24. dec - 2.1 2022


Samt evt. et par ekstra dage til uforudsete hændelser som meldes ud i så god tid som muligt.


Nuværende åbningstider:
(bliver selvfølgelig tilpasset efter aftale med forældre.)
Mandag - torsdag 06.30 - 16.15
Fredag 06.30 - 15.30